grey arrow left03 Tudalen Flaenorol

 

Dadlwytho Fersiwn i Argraffu

 

Tudalen Gyntaf

 

Tudalen Nesaf grey arrow right02

pg_000302

Yr Iaith Gymraeg

Maer iaith Gymraeg yn un or ieithoedd Celtaidd hynny syn
dal i gael ei siarad heddiw. Cymru ar wladfa ym Mhatagonia
(talaith Chubut yn yr Ariannin) ywr unig gymunedau naturiol o
siaradwyr Cymraeg er bod llawer o Gymry alltud yn enwedig yn
Lloegr, Awstralia ar Unol Daleithiau.

Maer enwau Saesneg am y Gymraeg, Cymry a Chymru yn
tarddu o enw Germaneg am estronwyr syn ymddangos mewn
llefydd eraill yn Ewrop yn yr un modd.

Iaith Indo-Ewropeaidd ywr iaith Gymraeg ac felly yn rhannu
llawer oi gramadeg strwythurol twfn gydag ieithoedd Indo-
Ewropeaidd eraill. Maer Gymraeg yn perthyn yn llai agos
ir Saesneg nag yw ieithoedd megis Ffrangeg, Almaeneg ac
ieithoedd Llychlynnaidd.

Maer Gymraeg a siaredir heddiw yn tarddu or chweched
ganrif. Heddiw mae tua 20% o boblogaeth Cymru yn siarad
Cymraeg yn rhugl, felly maer iaith yn iaith fyw ac yn rhan bwysig
iawn o ddiwylliant a hunaniaeth y Cymry. Mae gan Wynedd
y cyfartaledd uchaf o siaradwyr Cymraeg sydd oddeutu 69%.
I ymwelwyr, byddai dealltwriaeth or iaith ar gallu i ddweud
ambell air yn gwneud yr ymweliad yn fwy pleserus.

Maer Gymraeg lafar yn llifo yn delynegol, ond maer Gymraeg
ysgrifenedig yn anoddach iw meistroli. Dyma ychydig o
gymorth iw deall.

   Geiriau ac Ymadroddion
   Cymraeg Cyffredin a Defnyddiol

  • Nid oes gan yr wyddor Gymraeg y
   llythrennau j, k, q, v, x, z
  • Maer f yn cael ei ynganu fel v yn Saesneg,
   ar ff yn cael ei ynganu fel f yn Saesneg
  • Mae dd yn cael ei ynganu fel th yn then
  • Mae ll, un da yw hwn! Rhowch eich tafod
   ar daflod y geg a chwythwch
  • Cofiwch nad yw enwau llefydd Cymraeg mor
   hir hynny, mewn gwirionedd nifer o eiriau
   wedi eu cyplysu ydynt, ychydig yn debyg ir
   Almaeneg

  Croeso
  Bore da
  Dydd da
  Prynhawn da
  Nos da
  Sut mae?
  Iechyd da
  Diolch

  Welcome
  Good Morning
  Good day
  Good Afternoon
  Good night
  How are you?
  Cheers
  Thanks

www.porthmadog.co.uk    

small ship