grey arrow left03 Tudalen Flaenorol

 

Dadlwytho Fersiwn i Argraffu

 

Tudalen Gyntaf

 

Tudalen Nesaf grey arrow right02

pg_000402

Porthmadog - Y Lle I Aros

Croeso i Borthmadog (neu Port fel yi gelwir yn lleol) canolfan
lle y gallwch grwydro Eryri: maen borth i Barc Cenedlaethol
prydferthaf y wlad, yn 840 milltir sgwr gydai mynyddoedd
porffor ai fforestydd.

Mae Porthmadog hefyd yn dref fyrlymus, yn llawn siopau a
llefydd bwyta. Mae ganddi dreftadaeth gref a balch, diwylliant
a chymuned. Maer iaith Gymraeg, syn cael ei siarad yn
gyffredin yma, yn rhan hanfodol oi hunaniaeth, ac maer
bobl yn hynod gyfeillgar.

Mae eich holl anghenion gwyliau ar gael o fewn tafliad carreg.
Mae dilynwyr y rheilffordd stm wrth eu boddau yma! Mae
Rheilffordd Ffestiniog a Rheilffordd Ucheldir Cymru yn eich
annog i gamu yn l mewn amser a rhoi naid ar drn y naill
ben ir dref, i fwynhau golygfeydd y mynyddoedd a siarad yn
ddi-ben-draw am y dyddiau a fu.

O ba bynnag gyfeiriad y dewch i Borthmadog, ni all y
golygfeydd godidog beidio gwneud argraff arnoch. Caiff ei
dominyddu ar un ochr gan fynydd Moel y Gest syn 262 medr
uwchlawr dref. Ir gogledd ar dwyrain mae ehangder aber
yr afon Glaslyn, syn enwog fel hafan adar ymfudol a bywyd
gwyllt, yn ymestyn yn ddramatig tuag at yr Wyddfa.

Wrth drafaelio or de, byddwch yn cyrraedd y dref ar hyd
y Cob enwog. Fei adeiladwyd i ffurfior harbwr ble byddai
llongau hwylio yn cario llechi wedi eu cloddio ym Mlaenau
Ffestiniog a Chwm Croesor i bedwar ban byd. Maer Cob
hefyd yn llwybr ir rheilffordd a adeiladwyd yn wreiddiol i
gludo llechi or chwareli ir harbwr.

Yn y porthladd hwn a fu mor fawr yn ei amser, ai hanes
morwrol cyfoethog, rydych wedi eich lleoli mewn man
delfrydol ar gyfer ymweld r holl brif atyniadau yn yr ardal.

Gyda holl fawredd Eryri yn y cefndir ac arfordir a thraethau heb eu hail, does unman mwy deniadol i dreulio eich gwyliau.

www.porthmadog.co.uk    

small ship